Discussion:
Problem - Rtec
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Górski Adam
2004-12-02 08:33:52 UTC
Permalink
Raw Message
Witam wszystkich!!

Mam problem.
Stłukłem termometr rteciowy w domu. Rtec rozlala sie po podlodze.
Na szczescie podloga jednolita i udalo sie z duzym prawdopodobienstwem
wszystkie drobiny zebrac. Ale pewnosci nie ma.

Co moge zrobić /do kogo sie zwrocic z prosba o pomoc lub rade w takiej
sprawie ?

Czy istnieja jakies czujniki par rteci lub innego rodzzaju wykrywacze ?

Z poważaniem

Gorski Adam
Lesio5
2004-12-02 11:39:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Górski Adam
Witam wszystkich!!
Mam problem.
St³uk³em termometr rteciowy w domu. Rtec rozlala sie po podlodze.
Na szczescie podloga jednolita i udalo sie z duzym prawdopodobienstwem
wszystkie drobiny zebrac. Ale pewnosci nie ma.
Co moge zrobiæ /do kogo sie zwrocic z prosba o pomoc lub rade w takiej
sprawie ?
Czy istnieja jakies czujniki par rteci lub innego rodzzaju wykrywacze ?
Nie panikuj, bo to s± ¶ladowe ilo¶ci.
--
Leszek Grelak - Lesio5
I thought I was someone else, someone good.
Lou Reed - Perfect Day
Górski Adam
2004-12-02 11:42:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Górski Adam
Witam wszystkich!!
Mam problem.
Stłukłem termometr rteciowy w domu. Rtec rozlala sie po podlodze.
Na szczescie podloga jednolita i udalo sie z duzym prawdopodobienstwem
wszystkie drobiny zebrac. Ale pewnosci nie ma.
Co moge zrobić /do kogo sie zwrocic z prosba o pomoc lub rade w takiej
sprawie ?
Czy istnieja jakies czujniki par rteci lub innego rodzzaju wykrywacze ?
Nie panikuj, bo to są śladowe ilości.
A masz dzieci ?

Adam Górski
Corcoran
2004-12-02 12:50:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Górski Adam
Post by Górski Adam
Mam problem.
Stłukłem termometr rteciowy w domu. Rtec rozlala sie po podlodze.
Na szczescie podloga jednolita i udalo sie z duzym prawdopodobienstwem
wszystkie drobiny zebrac. Ale pewnosci nie ma.
Co moge zrobić /do kogo sie zwrocic z prosba o pomoc lub rade w takiej
sprawie ?
Jeśli zebrałeś w miarę wszystko (a rtęci w termometrze jest naprawdę
niewiele) to ja bym się nie przejmował. Norma zawartości rtęci w żywności
wynosi w Polsce 0.5 mg/kg. Dopuszczalne stężenie par rtęci chwilowe wynosi
0.2 mg/m3. Dwa razy wywietrzysz porządnie pokój i już nawet czułe metody tej
rtęci nie wykryją.
Pamiętaj - szkodliwe są pary (i związki) rtęci a nie sama rtęć metaliczna.
Ale jeśli chcesz, poszukaj tych resztek na podłodze. Jeśli będzie problem z
zebraniem - weź kawałek aluminium (np. gruby drut) - dotykając tym drutem
kropelek rtęci zbierasz je (tzn. tworzy się amalgamat). I tyle...
Post by Górski Adam
Post by Górski Adam
Czy istnieja jakies czujniki par rteci lub innego rodzzaju wykrywacze ?
Ide o zakład, że w tej chwili żaden czujnik nic nie wykaże.
Post by Górski Adam
A masz dzieci ?
Mam ;-)

Corcoran
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Górski Adam
2004-12-02 13:22:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Corcoran
Post by Górski Adam
Post by Górski Adam
Mam problem.
Stłukłem termometr rteciowy w domu. Rtec rozlala sie po podlodze.
Na szczescie podloga jednolita i udalo sie z duzym prawdopodobienstwem
wszystkie drobiny zebrac. Ale pewnosci nie ma.
Co moge zrobić /do kogo sie zwrocic z prosba o pomoc lub rade w takiej
sprawie ?
Jeśli zebrałeś w miarę wszystko (a rtęci w termometrze jest naprawdę
niewiele) to ja bym się nie przejmował. Norma zawartości rtęci w żywności
wynosi w Polsce 0.5 mg/kg. Dopuszczalne stężenie par rtęci chwilowe wynosi
0.2 mg/m3. Dwa razy wywietrzysz porządnie pokój i już nawet czułe metody tej
rtęci nie wykryją.
Pamiętaj - szkodliwe są pary (i związki) rtęci a nie sama rtęć metaliczna.
Ale jeśli chcesz, poszukaj tych resztek na podłodze. Jeśli będzie problem z
zebraniem - weź kawałek aluminium (np. gruby drut) - dotykając tym drutem
kropelek rtęci zbierasz je (tzn. tworzy się amalgamat). I tyle...
Post by Górski Adam
Post by Górski Adam
Czy istnieja jakies czujniki par rteci lub innego rodzzaju wykrywacze ?
Ide o zakład, że w tej chwili żaden czujnik nic nie wykaże.
Post by Górski Adam
A masz dzieci ?
Mam ;-)
Corcoran
Dzieki za pomoc.
A jakie moga byc objawy zatrucia rtecia ?

Adam
L&N lab
2004-12-02 13:24:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Górski Adam
Dzieki za pomoc.
A jakie moga byc objawy zatrucia rtecia ?
http://www.rakstop.engo.pl/rtec.htm

ale nie wyst±pi± ani u Ciebie, ¿ony, ani u Twoich dzieci.
Uspokój siê i zrób tak jak Ci wcze¶niej poradzono.
Na przysz³o¶æ - chowaj termometr, dbaj o niego, manipuluj nad miêkkimi
powierzchniami, nie nad sto³em czy pod³og±, futera³ wy¶cie³aj na koñcach
wat±... tak niewiele potrzeba aby siê ustrzec przed psychoz± rtêciow±.

pozdrawiam p³ynnie,
Gra¿yna
--
- - -
dy¿ur 20:00-23:00
NOCNA ZMIANA ~3:00

kontakt GaduG 3200057
Laboratorium
Preparatyki
Chemicznej L&N
MJ
2004-12-02 14:43:22 UTC
Permalink
Raw Message
Dawno,dawno temu, rozpry¶niête kropelki rtêci "³apa³em" za pomoc± zwyklego
magnesu który te srebrzyste kuleczki wyci±ga³ ze wszystkich szczelin. Czy to
by³ dobry sposób?

Z powa¿aniem
MJ
Piotr K. Olszewski
2004-12-02 16:46:31 UTC
Permalink
Raw Message
Dawno,dawno temu, rozpryśnięte kropelki rtęci "łapałem" za pomocą zwyklego
magnesu który te srebrzyste kuleczki wyciągał ze wszystkich szczelin. Czy to
był dobry sposób?
MJ
Bardzo dobry! I wart opatentowania.

http://www.madsci.org/posts/archives/aug97/866691867.Ch.r.html

Piotr
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
L&N lab
2004-12-02 16:52:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by MJ
Dawno,dawno temu, rozpry¶niête kropelki rtêci "³apa³em" za pomoc± zwyklego
magnesu który te srebrzyste kuleczki wyci±ga³ ze wszystkich szczelin.
Oszukujesz nas.

pozdrawiam,
Gra¿yna
--
- - -
dy¿ur 20:00-23:00
NOCNA ZMIANA ~3:00

kontakt GaduG 3200057
Laboratorium
Preparatyki
Chemicznej L&N
Jd.
2004-12-05 05:54:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by MJ
Dawno,dawno temu, rozpry¶niête kropelki rtêci "³apa³em" za pomoc± zwyklego
magnesu który te srebrzyste kuleczki wyci±ga³ ze wszystkich szczelin.
A potem zadzwoni³ budzik?

;))
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom ***@interia.pl
==========###-###-###-###==============
Lechu
2004-12-08 14:26:14 UTC
Permalink
Raw Message
Dzieñ dobry

Szczerze mówi±c muszê zgodziæ siê z pani± Gra¿ynk±
wydaje mi siê ,¿e rtêæ nie jest ferromagnetyczna
co za tym idzie nie mo¿e byæ przyci±gana przez magnes.
je¿eli jestem w b³êdzie proszê mnie poprawiæ.

pozdrawiam
Lechu
Post by MJ
Dawno,dawno temu, rozpry¶niête kropelki rtêci "³apa³em" za pomoc± zwyklego
magnesu który te srebrzyste kuleczki wyci±ga³ ze wszystkich szczelin. Czy to
by³ dobry sposób?
Z powa¿aniem
MJ
AW
2004-12-02 13:11:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Górski Adam
Witam wszystkich!!
Mam problem.
St³uk³em termometr rteciowy w domu. Rtec rozlala sie po podlodze.
Na szczescie podloga jednolita i udalo sie z duzym prawdopodobienstwem
wszystkie drobiny zebrac. Ale pewnosci nie ma.
Co moge zrobiæ /do kogo sie zwrocic z prosba o pomoc lub rade w takiej
sprawie ?
W takich przypadkach posypuje siê pod³ogê sproszkowan± siark± (pytaj w
sklepach ogrodniczych).
Rtêæ tworzy z siark± nieszkodliwy i nielotny siarczek. Siarkê nale¿y
pozostawiæ np. na noc, a potem dok³adnie odkurzyæ.
Post by Górski Adam
Czy istnieja jakies czujniki par rteci lub innego rodzzaju wykrywacze ?
Nie ma czujników, ale s± metody oznaczania par rtêci w powietrzu.
Z grubsza polega to na przepuszczaniu badanego powietrza przez rurkê
szklan±, w której znajduje siê z³ota wata, albo z³ocony piasek. Rtêæ bardzo
³atwo tworzy ze z³otem amalgamat. Potem z³apan± rtêæ uwalnia siê z rurki
przez jej podgrzanie, równocze¶nie przepuszczaj±c przez rurkê strumieñ np.
argonu, kierowany nastêpnie do odpowiedniego analizatora.

AW
m***@polsl.gliwice.pl
2004-12-02 16:11:20 UTC
Permalink
Raw Message
W takich przypadkach posypuje się podłogę sproszkowaną siarką (pytaj w
sklepach ogrodniczych).
Rtęć tworzy z siarką nieszkodliwy i nielotny siarczek. Siarkę należy
pozostawić np. na noc, a potem dokładnie odkurzyć.
Z naszej praktyki wynika, że potrzeba dwóch, trzech dni. Reakcja z siarką jest
bardzo wolna.

Pozdrawiam, MK
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Jurek
2004-12-03 11:01:19 UTC
Permalink
Raw Message
witam
..o ile mi wiadomo w takich sytuacjach s³u¿by specjalistyczne zbieraj±
poprostu odkurzaczem.Silny ci±g za³atwi problem.
zdrowa¶ki
Górski Adam
2004-12-03 11:47:58 UTC
Permalink
Raw Message
witam
...o ile mi wiadomo w takich sytuacjach służby specjalistyczne zbierają
poprostu odkurzaczem.Silny ciąg załatwi problem.
zdrowaśki
Czy w Warszawie istnieją takie służby co mogły by to zebrać i/lub
stwierdzić jakimś miernikiem obecność par rtęci ?


Adam
Mateusz Papiernik
2004-12-03 15:42:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Górski Adam
Czy w Warszawie istnieją takie służby co mogły by to zebrać i/lub
stwierdzić jakimś miernikiem obecność par rtęci ?
Czy Twój termometr zawierał pół litra rtęci, że się tak przejmujesz ? :)
Jeżeli faktycznie zebrałeś większość, to otworzenie okien powinno w
zupełności wystarczyć...M.
Corcoran
2004-12-03 20:26:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Górski Adam
Czy w Warszawie istnieją takie służby co mogły by to zebrać i/lub
stwierdzić jakimś miernikiem obecność par rtęci ?
Adamie - czy Ty naprawdę nie rozumiesz, że tej rtęci już tam nie ma?
Obawiam się, że niedługo zaczniesz odczuwac objawy zatrucia rtęcią.
Nie histeryzuj - jakbys się dowiedział ile niedobrych substancji lata w
powietrzu to prawdopodobnie byś umarł na miejscu.

Ile to Twoje dziecko ma lat?

Czy wychodzisz z nim czasami na spacer?

Corcoran

PS. Jakbym był bez serca, to zaproponowalbym swoją pomoc. Wpadnę ze
specjalistycznym sprzetem, w stroju ochronnym stosowanym w laboratoriach
wojskowych klasy 4, odkażę Ci mieszkanie, sprawdzę czujnikiem poziom rtęci,
powiem "no, zdążyliśmy w samą porę - miał pan wiele szczęscia".
A potem skasuję na 5 tys. + VAT. A Ty będziesz szczęśliwy, że uszedłeś z
życiem i uratowałeś dziecko.

Corcoran
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Górski Adam
2004-12-06 11:33:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Corcoran
Adamie - czy Ty naprawdę nie rozumiesz, że tej rtęci już tam nie ma?
Obawiam się, że niedługo zaczniesz odczuwac objawy zatrucia rtęcią.
Nie histeryzuj - jakbys się dowiedział ile niedobrych substancji lata w
powietrzu to prawdopodobnie byś umarł na miejscu.
Ok dobra ,widze ze co moglem to zrobilem.
A poważnie, czy moge spodziewać sie jakiś komplikacji zdrowotnych od
samego zbiernia rteci ?
Post by Corcoran
Ile to Twoje dziecko ma lat?
6 lat
Post by Corcoran
Czy wychodzisz z nim czasami na spacer?
Pewnie
Post by Corcoran
Corcoran
Dzieki za pomoc.
Jest to temat kompletnie mi obcy wiec moge pytać o dziwne sprawy.
Rozumiem ze zdaniem kolegi nie ma sie już o co martwić. Tak ?

Adam
Corcoran
2004-12-06 11:56:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Górski Adam
Post by Corcoran
Adamie - czy Ty naprawdę nie rozumiesz, że tej rtęci już tam nie ma?
Obawiam się, że niedługo zaczniesz odczuwac objawy zatrucia rtęcią.
Nie histeryzuj - jakbys się dowiedział ile niedobrych substancji lata w
powietrzu to prawdopodobnie byś umarł na miejscu.
Ok dobra ,widze ze co moglem to zrobilem.
A poważnie, czy moge spodziewać sie jakiś komplikacji zdrowotnych od
samego zbiernia rteci ?
Zrobiłeś to co powinieneś zrobić. Nie ma sensu się tym martwić, uwierz mi.
Komplikacji zdrowotnych się nie spodziewaj. Jako dziecko bawiłem się
wielokrotnie rtęcią - to było fascynujące, naprawdę. Żyję i zamierzam żyć
nadal. Potem jako dorosły pracowałem jakiś czas w pokoju, w którym była
niegdyś destylarnia rtęci - też nic się nie stało.
Rtęć może być tak naprawdę niebezpieczna podczas długotrwałej ekspozycji, bo
kumuluje się w organizmie.
Post by Górski Adam
Post by Corcoran
Czy wychodzisz z nim czasami na spacer?
Pewnie
No to uwierz, że w czasie tych spacerów jest znacznie bardziej narażone na
działanie takich substancji jak azbest, wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (tzw. WWA), promieniowanie UV z dziury ozonowej i setki innych.
Co można zrobić? Przeprowadzić się na Syberię, tam jest mniej azbestu i WWA.
A na poważnie - zachować zdrowy rozsądek. I wystarczy.
Post by Górski Adam
Dzieki za pomoc.
Jest to temat kompletnie mi obcy wiec moge pytać o dziwne sprawy.
Rozumiem ze zdaniem kolegi nie ma sie już o co martwić. Tak ?
Dokładnie tak - tej rtęci już tam nie ma na pewno.

Corcoran
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Szymon Ziętkiewicz
2004-12-03 17:23:12 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,
..o ile mi wiadomo w takich sytuacjach służby specjalistyczne zbierają
poprostu odkurzaczem.Silny ciąg załatwi problem.
Aczkolwiek wypada dodać, że autorytety odradzają amatorskie zbieranie
metalicznej rtęci zwykłym odkurzaczem, jako że wciągane kropelki dostają na
łopatkach wiatraczka pęd pozwalający im przelecieć w rozdrobnionym stanie na
wylot, i dają się wdechnąć bądź osadzają na tynku, tkaninach, itd.

Pozdrawiam,

- Szymon

PS. dysponując lampą UV (chyba raczej dalszym UV niż diody LED niestety)
oraz kartką białego papieru można bardzo ślicznie zobaczyć, jak taka rtęć
paruje - na fluoryzującym niebiesko papierze widać cień zbierających się
oparów.
Loading...