Discussion:
SILIKONY A SILOKSANY
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
RADEK
2005-06-08 12:03:40 UTC
Permalink
Raw Message
witam

potrzebuje znaleźć informację o żywicach silikonowychi i siloksanach.
interesuje mnie budowa, właściwości, zastosowanie i różnice. Niestety na www
nie ma nic ciekawego bądź nie udało mi się znaleźć .
proszę o jakieś informację
radek
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Pawe³ Sroka
2005-06-08 17:24:58 UTC
Permalink
Raw Message
potrzebuje znaleŒæ informacjê o ¿ywicach silikonowychi i siloksanach.
interesuje mnie budowa, w³a¶ciwo¶ci, zastosowanie i ró¿nice. Niestety na
www
nie ma nic ciekawego b±dŒ nie uda³o mi siê znaleŒæ .
proszê o jakie¶ informacjê
np

Florjañczyk Z., Penczka S. "Chemia polimerów" tom 2
Bazant V., Chwalowsky V., Rathousky J. "Silikony"

Pawe³
Michal Sobkowski
2005-06-08 18:17:53 UTC
Permalink
Raw Message
np
Florjańczyk Z., Penczka S. "Chemia polimerów" tom 2
Jest sobie w Łodzi taki profesor od polimerów H-fosfonianowych,
Stanisław Penczek, czy to aby nie o niego chodzi? :-)

Michał
--
Michał Sobkowski, Poznań
http://www.man.poznan.pl/~msob/
"Każdy złożony problem ma proste, błędne rozwiązanie!"
[U. Eco]
Pawe³ Sroka
2005-06-09 06:17:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pawe³ Sroka
Florjañczyk Z., Penczka S. "Chemia polimerów" tom 2
Jest sobie w £odzi taki profesor od polimerów H-fosfonianowych,
Stanis³aw Penczek, czy to aby nie o niego chodzi? :-)
ups dokladnie Stanis³aw Penczek

Pawe³
Tomek "Polimerek" Ganicz
2005-06-09 10:35:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michal Sobkowski
Florjańczyk Z., Penczka S. "Chemia polimerów" tom 2
Jest sobie w Łodzi taki profesor od polimerów H-fosfonianowych,
Stanisław Penczek, czy to aby nie o niego chodzi? :-)
ups dokladnie Stanisław Penczek
Pewnie o tego: http://www.cbmm.lodz.pl/en/penczek.html
--
--------------------------------------
Tomek "Poli_merek" Ganicz
http://www.ceti.pl/kganicz/poli/kontakt.html
--------------------------------------
Tomek "Polimerek" Ganicz
2005-06-09 10:37:56 UTC
Permalink
Raw Message
Post by RADEK
potrzebuje znaleźć informację o żywicach silikonowychi i siloksanach.
interesuje mnie budowa, właściwości, zastosowanie i różnice. Niestety na
www
Post by RADEK
nie ma nic ciekawego bądź nie udało mi się znaleźć .
proszę o jakieś informację
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polisiloksan
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywice_silikonowe
http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/404silicone.html
http://www.dowcorning.com/content/sitech/sitechbasics/default.asp
--
--------------------------------------
Tomek "Poli_merek" Ganicz
http://www.ceti.pl/kganicz/poli/kontakt.html
--------------------------------------
Loading...